MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV ve YETKİLERİ

Mütevelli heyetin yetki ve görevleri şunlardır.

a) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yenilerini atamak.

b) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek

c) Denetim Kurulu üyelerini seçmek

d) Yönetim Kurul üyeleri tarafından hazırlanan faaliyet raporu , bilanço , gelir-gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek.

e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini gerektiğinde işten el çektirmek.

f) Vakıf faaliyetlerinin amaçları gerçekleştirme noktasında yeterli olup olmadığını denetler, görülen eksiklikler için raporlar hazırlayıp , Yönetim Kurulu’na sunar ve gereğinin yapılmasını ister.

g) Vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

h) Gerekli görülürse vakıf senedinde değişiklikler yapmak.

i) Vakfın mal varlığını artırıcı tedbirler alır , gayenin gerçekleşmesine yardımcı olur.

 

 

ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL
Vakıf TV
 7/24 YAYINDAYIZ
KRİSTAL HAVUZ


0216 442 98 36

360' SANAL TUR

VAKIF TANITIM

SALI MECLİSLERİ
MART AYI KONFERANSI YAPILDI

KONUŞMACI
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl müftüsü
KONU
Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum