VAKFIMIZIN GAYESİ

 

VAKFIMIZIN GAYESİ

Yakın ve uzak çevremizdeki eğitim ve öğretim çağındaki gençlerimizin ilmi yönden gerekli bilgi ve kültüre sahip olmalarını; mali yönden ihtiyaçlarının giderilmesini ; sağlık yönünden korunup bilinçlendirilmelerini sağlamaktır.

Bunun için vakfımız :

1. Maltepe İmam Hatip Lisesi ve Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi tedrisat binası ,anaokulu binası ,  yurt binası, konferans ve spor salonu ,yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, mescit , kütüphane , laboratuar gibi imkanlara kavuşturmak. Bunun için gerekli arsaları hibe yolu veya satın almak suretiyle temin etmek , üzerlerine gereken binaları tesis etmek , hizmete açmak , gerekli tadilat ve tamiratı yapmak ve korumak.

2. Maltepe İmam Hatip Lisesi ve Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi için gerekli eğitim ve öğretim elemanlarının , memur ve hizmetlilerinin ihtiyaç duyulan ölçüde teminine yardımcı olmak.

3. İmam Hatip Liselerinin her bakımdan seviyelerini yükseltmek gayesiyle kurslar , seminerler, paneller , konferanslar düzenlemek, bunlarla ilgili masrafları karşılamak.

4. Öğrenci ve öğretmenlerimizin , halkımızın ihtiyaç duyduğu ilmi ve dini eserleri hazırlatmak , tercüme ve telif ettirmek , bastırmak , gerektiğinde yayınevi kurmak , risale , mecmua , gazete , broşür yayınlamak , bunların dağıtımını yapmak , bildiri yayınlamak , her türlü ilmi ve kültürel yarışmalar düzenlemek.

5. Milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli , çalışkan ,başarılı öğrencilere her derece ve türdeki okullarda tahsil imkanı sağlamak , okullara girmiş olanlara burs vermek , yurt açmak , iaşe ve ibatelerini karşılamak.

6. İmam Hatip Liselerine kaynak temin etmek , milli eğitimimize destek vermek ve lise bitirenlere de yüksek tahsil imkanı sağlamak gayesi ile özel olarak anaokulu , ilköğretim okulu , lise, meslek lisesi, her derece ve türde yüksek öğretim kurumu , üniversiteyi özel olarak açmak ve işletmek.

7. Yukarıdaki gayelerin tahakkuku için her derece ve türde sağlık kurumu açmak ve işletmek. Kurulacak bu özel sağlık kurumları için gerekli tesisleri kurmak , inşa etmek , araç ve gereçle donatmak , sağlık elemanlarını temin etmek , yetiştirmek, istihdam etmek.

8. Hizmet verilen bütün insanlarımızı sağlık bakımından korumak , koruyucu hekimlik esasları ile insanların sağlıklı olmasını , sağlıklarını korumasını sağlamak.

9. Vakıf hizmetlerini finanse etmek maksadı ile her türlü ticari müesseseler kurmak , gereken malların üretimini , pazarlamasını yapmak ve bu faaliyetlere iştirak etmek.

10. Vasiyet , hibe , alım-satım ile mal ve hizmetleri almak , satmak , ipotek , tesis etmek ve diğer sözleşmeleri bir hükmi şahsiyet olarak icra etmek.

11. Vakıf gayesine uygun diğer vakıf ve derneklerle müşterek faaliyetler yapar veya karşılıklı yardımlaşır.

12. Vakıf ihtiyaç içindeki herkese imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunur.

ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL
Vakıf TV
 7/24 YAYINDAYIZ
KRİSTAL HAVUZ


0216 442 98 36

360' SANAL TUR

VAKIF TANITIM

SALI MECLİSLERİ
MART AYI KONFERANSI YAPILDI

KONUŞMACI
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl müftüsü
KONU
Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum