11 Şubat 2014 - Prof. Dr. Gülfettin Çelik


Biyografi...........................Prof. Dr. Gülfettin Çelik

1962 yılında Kırcaali’de doğan Gülfettin Çelik, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini almıştır.

Araştırma alanı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi, Balkanlar-Anadolu coğrafyası iktisadi tarihi, toplumsal sistemlerin dönüşüm-çöküş esasları olan Gülfettin Çelik’in yüksek lisans tezi "Osmanlı Devleti Merkezi Hazine Bütçeleri, doktora tezi ise "Sosyo-Ekonomik Sonuçları  İle Osmanlı Türkiye’sine Göçler  başlıklarını taşımaktadır. 2010 yılında Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2009 – 2010 yılları arası Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerinde bulunan Gülfettin Çelik, 2011 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanı ve yine aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Halen, lisansüstü programlarda “Karşılaştırmalı İktisat Tarihi”, “İslam İktisat Düşüncesine Giriş”, “Osmanlı Toplumsal Tarihi”, “Osmanlı Kurumlar Tarihi” dersleri veren Gülfettin Çelik Hocamız bugüne kadar 9 doktora, 25 yüksek lisans tezi yönetmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışında sunduğu çok sayıda bildiri yanında, 20 kitap ve kitap bölümünde imzası yer almaktadır.

ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL
Vakıf TV
 7/24 YAYINDAYIZ
KRİSTAL HAVUZ


0216 442 98 36

360' SANAL TUR

VAKIF TANITIM

SALI MECLİSLERİ
MART AYI KONFERANSI YAPILDI

KONUŞMACI
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl müftüsü
KONU
Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum