VAKFIMIZIN TARİHÇESİ

TARİHÇE

Vakıf kurumu, geçmişte olduğu gibi bugün de medeniyetimizin ve toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu alanda tarihte son derece çarpıcı örnekler ortaya koyabilen alicenap bir milletin vârisleriyiz. Aynı anlayışla günümüzde de topluma ve tüm insanlığa hizmet etmek başlıca hedeflerimizden birini teşkil etmektedir. Vakıf ve hayır anlayışının genç nesillere öğretilerek yaşatılması ve yarınlarımızı kucaklaması en başta gelen vazifelerimizden olmalıdır.

Vakıfların elinden tutmamız , sahip olduğumuz zengin vakıf mirasını yaşatmamız, bunları çağdaş yöntemlerle daha iyi istifade edilir hale getirmemiz ve en önemlisi yeni vakıf eserlerini ülkemize ve insanlığa kazandırmamız bizlerin boynunun borcu olmalıdır. Vakıf kurumunu dünyaya ecdâdımız öğretti, bugün de bu alanda bizlerin dünyanın önüne geçmek için seferber olmamız tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Vakfın ruhunu anlamak, önemine inanmak, vakıflar kurarak insanlara ve tüm mahlukata faydalı olmak için çalışmak son derece hayırlı bir hizmettir.

Ecdadımız tarih boyunca , mallarını , emeklerini, yeteneklerini insanlığa hizmet için ortaya koymuş, her hizmet alanında bir çok vakıf müesseseleri kurmuşlardır. İlahi davalarına hizmet aşkı ile mallarını ve canlarını feda etmişlerdir.Bu fedakarlıklar fani malı ebedileştirmiş, fani canı da şehitlik mertebesine yüceltmiştir.

İmam Hatip Liselerimiz bütün bu hizmetlere layık , tarihte emsaline az rastlanan müesseselerdir. Suffe Ashabının , Nizamiye Medreselerinin, Fatih medreselerinin devamıdırlar. Onları emsalsiz kılan, ders programları , hukukun teminatı altında olmaları , ülkemizin her tarafında bulunmalarıdır. İmam Hatip Liseleri ilk defa Merhum Celal Hoca ve yardımcılarının himmet ve gayreti , o günkü devlet adamlarının kudret ve iradesi ile kurulmuş , 1951 yılında başta İstanbul olmak üzere yedi vilayette açılmıştır.

Vakfımızın kuruluşunu sağlayan kıymetli büyüklerimiz , İstanbul ilimizde İmam Hatip Liselerinin çoğaltılması ve geliştirilmesi çalışmalarına , 1975 yılında , Kartal İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve yaşatma derneğini kurarak başladılar. 1990 yılında Maltepe İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve öğrencilerini koruma derneğini kurarak devam ettiler. 1992 yılında Maltepe İmam Hatip Lisesi , Kadıköy İmam Hatip Lisesinin şubesi olarak hizmete açıldı. 1995 yılında Maltepe İmam Hatip Lisesi oldu. Camia büyümüş ve gelişmişti. Artık bu Hizmetlerin Vakıf hizmeti ile takviye edilmesi zaruri olmuştu.

Vakıf ; “ Bir malın , sahibi tarafından , kendi rızası ile mülkiyetinden çıkarılarak , belli bir amaca ebediyen tahsis edilmesidir” . Vakıf müesseselerinin kendine has özellikleri vardır. Kıyamete kadar baki müesseselerdir. Vakıf mülkü , devlet veya şahıs mülkünden tamamen ayrıdır. Vakıf idaresine hariçten müdahale edilmez. Gayenin dışına çıkılmaz.

Bu anlayış ve şuurla belli bir varlığı vakfederek 23 arkadaş , 1997 yılında Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfını kurdu. Vakıf , aynı yıl eylül ayında faaliyete başladı. Vakfımızın amacı başta Maltepe İmam Hatip Lisesi olmak üzere , eğitim ve öğretim çağındaki gençlerimizin ilim yönünden gerekli bilgi ve kültüre sahip olmalarını , mali yönden ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlık yönünden korunup bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Belirttiğimiz amaç doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Unutmayalım , vakıf kurumunu dünyaya ecdâdımız öğretti, bugün de bu alanda dünyanın önüne geçmek için seferber olmamız tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Vakıfların elinden tutmamız , sahip olduğumuz zengin vakıf mirasını yaşatmamız, bunları en etkili yöntemlerle daha iyi istifade edilir hale getirmemiz bizlerin boynunun borcu olmalıdır.

 

ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL
Vakıf TV
 7/24 YAYINDAYIZ
KRİSTAL HAVUZ


0216 442 98 36

360' SANAL TUR

VAKIF TANITIM

SALI MECLİSLERİ
MART AYI KONFERANSI YAPILDI

KONUŞMACI
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl müftüsü
KONU
Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum