17 Aralık 2003 - Abdullah BabaoğluBiyografiAbdullah Babaoğlu

1953 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlkokuldan sonra hafız oldu. Bir müddet medrese usûlü Arapça okuduktan sonra, 1975 yılında Rize İ.H.Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl hem imamlığa ve hem de Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine başladı. İki yıl hem Akademi’ye ve hem de Akademi’ye bağlı Fransızca enstitüsüne devam ettikten sonra 1977 yılında başladığı Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1981 yılında mezun oldu. Askerliğini Asteğmen olarak yaptı. 1985 yılında vaiz oldu. Değişik yıllarda Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa’da toplam beş yıl din görevlisi olarak bulundu. Hocamızın ikisi Osmanlıca'dan Türkçe'ye olmak üzere yayınlanmış dokuz kitabı ve yayına hazır hâlde de üç kitabı bulunmaktadır. Orta derecede Arapça ve Fransızca bilen Abdullah Babaoğlu, zaman zaman katıldığı radyo ve televizyon programlarının yanında hâlen başta Maltepe merkez camii olmak üzere Sultanahmet, Süleymaniye, Beyazıt ve diğer selâtin camilerinde de Cuma vaazlarına devam etmektedir.

ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL
Vakıf TV
 7/24 YAYINDAYIZ
KRİSTAL HAVUZ


0216 442 98 36

360' SANAL TUR

VAKIF TANITIM

SALI MECLİSLERİ
MART AYI KONFERANSI YAPILDI

KONUŞMACI
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl müftüsü
KONU
Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum